En el moment del lliurament del seu vehicle a Parking10
Es realitza una completa auditoria de l'estat i contingut del vehicle (tant interior com exterior).

Parking10.com i el client disposaran d'una còpia d'aquesta auditoria per a la comprovació de l'estat del vehicle, al moment de la seva devolució.

Custòdia en els nostres aparcaments
Els nostres aparcaments disposen d'una completa seguretat privada, amb un servei integral de vigilància les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any:

  • Vídeo vigilància
  • Rondes dels nostres vigilants
  • Barreres i perímetre de seguretat
  • Caixes de seguretat per a les claus

* En aquests moments, no comptem amb places cobertes.

Disposem d'una assegurança de responsabilitat civil.