En compliment del deure informar establert en el RGPD, en donar les seves dades personals a iPark Estacionamientos y Servicios de Movilidad S.A.U., ja sigui a través de la pàgina web, o per qualsevol un altre mitjà, consent positivament de forma inequívoca al tractament dels mateixos d'acord a la informació bàsica i addicional sobre protecció de dades que consta a continuació.

Informació bàsica sobre protecció de dades:
El responsable del tractament és iPark Estacionamientos y Servicios de Movilidad S.A.U., sent la finalitat d'utilització de les dades els serveis logístics, i la seva legitimació tant el consentiment com el contracte. Els destinataris de les dades no existeixen ja que no duen a terme cessions de les dades. Té la possibilitat d'accedir, rectificar o suprimir les dades, així com altres drets explicats en la informació addicional. Les dades personals provenen del propi interessat.

Informació addicional sobre protecció de dades:
El responsable del tractament és iPark Estacionamientos y Servicios de Movilidad S.A.U., amb CIF: A-01516640, té la seva adreça en C/ Domingo Beltrán de Otazu, 12 int (parking San José), 01012, Vitoria-Gasteiz, Álava, telèfon: 936591478 i e-mail de contacte: atencionalcliente_bcn@parking10.com, per si pogués necessitar-los. En iPark Estacionamientos y Servicios de Movilidad S.A.U., tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'oferir un servei d'aparcament, amb recollida i lliurament del vehicle, per a l'aeroport de Barcelona-El Prat. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió dels mateixos per l'interessat, i en qualsevol cas durant els terminis legalment establerts. La base legal per al tractament de les dades és el contracte signat amb el client, així com el seu consentiment inequívoc i positiu, que podrà ser retirat a qualsevol moment. Les dades no seran comunicats excepte disposició legal. Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en iPark Estacionamientos y Servicios de Movilidad S.A.U., estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, així com la limitació del tractament de les seves dades, o la portabilitat dels mateixos. Les dades personals que tractem en iPark Estacionamientos y Servicios de Movilidad S.A.U., procedeixen del propi interessat, no tractant-se en cap cas dades especialment protegides.

Es respectaran en tot cas els principis relatius al tractament de les dades personals establertes en el RGPD, que seran els de licitud, lleialtat i transparència; limitació de la finalitat; minimització de dades; exactitud; limitació del termini de conservació; integritat i confidencialitat; i responsabilitat proactiva.