Per sol·licitar-nos la seva factura, només necessitem les següents dades:

Dades del conductor:
DNI  Passaport Nº document*:
ID del Servei*:* On consultar l'ID?
 En la part superior, esquerra, del contracte que li lliurem en l'aeroport.