Parking10: Tornar a la pàgina d'inici
Com funcionem Tarifa general online Sobre Parking10 Parking10 en Español Parking10 en Català Canviar de Ciutat:
   Bookmark and Share
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES PERSONALS

P10 BCN Servilogik S.L. compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (EL 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i RD 1720/2007,de 21 de desembre, de desenvolupament de la EL 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal), i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat, Informant-li de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal denominat clients i proveïdors, titularitat de Aparkar Servilogic s.l. amb la finalitat de serveis logístics amb automòbils. Si no desitja que les accions a dalt indicades siguin efectuades, li preguem que no ens faciliti les seves dades.

En qualsevol cas, el consentiment prestat podrà ser revocat mitjançant l'enviament d'un correu a atencionalcliente_bcn@parking10.com (pot ser que aquesta revocació suposi la finalització de la relació entre empresa i client).

P10 BCN Servilogik S.L. ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, a fi d'evitar, en la mesura del possible i, segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Al moment en què s'estableixi una relació amb el client, P10 BCN Servilogik S.L. precisarà d'est la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis. Així mateix es podran sol·licitar a l'usuari dades complementàries, de forma voluntària, destinats a labors d'informació i comercialització dels serveis oferts. Si existissin camps amb text en blanc a emplenar per l'usuari, estaran destinats a l'obtenció d'informació per a la millora del servei o els productes adquirits, per la qual cosa aquest es compromet a no introduir dades que revelin la seva ideologia, afiliació sindical, religió, creences salut, origen racial o vida sexual.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal. Les dades personals facilitades pel seu titular es consideraran exactes, havent d'aquest comunicar els que siguin inexactes o incomplets perquè puguin ser posats al dia.

L'usuari prestarà el seu consentiment perquè P10 BCN Servilogik S.L. pugui fer ús de les seves dades (de navegació per internet) a fi de remetre-li (des del navegador o la peça de programari) publicitat de tercers (d'acord amb els llocs web que visiti) que els pugui ser útil en relació amb els serveis sol·licitats a través de la web www.parking10.com/barcelona.

En el cas que els serveis vagin a ser utilitzats per menors d'edat, s'haurà de comptar amb el previ consentiment fefaent dels seus pares o tutors, quant a la recollida i tractament de les seves dades personals, d'acord a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

L'usuari té la facultat del d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades en l'adreça; Carrer Esparraguera nº 20 d'Albinyana, 43716, Tarragona.

Totes les comunicacions privades entre P10 BCN Servilogik S.L. (a través de la web www.parking10.com/barcelona) i els clients seran considerades com a confidencials, comprometent-se P10 BCN Servilogik S.L. a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat d'acord amb l'establert en el reglament de mesures de seguretat. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure's sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'internet, no suposarà l'accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

P10 BCN Servilogik S.L.. (a través de la web www.parking10.com/barcelona) podrà utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pel lloc web, generant fitxers de dades de referència, la informació de la qual és anònima, i l'únic objectiu de la qual és el de millorar els serveis als usuaris.


© 2018 Parking10.com. Tots els drets reservats.