Tot usuari que desitgi accedir a la contractació del servei primer ha de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contracte i Servei que es detallen a continuació.

 1. INFORMACIÓ GENERAL

 2. Les presents condicions Generals de Contracte i Servei suposen la regulació general dels serveis prestats per Pàrquing10 Barcelona, que és el nom comercial de P10 BCN *Servilogik S.L., constituint el marc jurídic que desenvolupa la relació contractual. Pàrquing10 és el nom comercial de P10 BCN *Servilogik S.L. (d'ara endavant, "Pàrquing10") per a la branca de serveis d'aparcament amb xofer.

 3. OBJECTE DEL CONTRACTE

 4. El contracte té per objecte regular les condicions generals de prestació dels serveis oferts per Pàrquing10 a través de www.parking10.com/barcelona (d'ara endavant, el "PORTAL"), del servei de reserves telefònic, i a través d'intermediaris com pot ser les agències de viatges, o altres portals d'Internet. Aquests serveis poden ser contractats pels clients directament o a través d'uns intermediaris que sol·liciten el servei en nom dels clients. Aquests intermediaris (d'ara endavant, el "SOL·LICITANT") podran ser persones físiques o jurídiques, que podran tenir unes condicions particulars per a la contractació del servei, però que en tot cas seran addicionals i en cap cas podran anul·lar o ser contràries a cap de les condicions aquí contingudes.

 5. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS

 6. Les presents condicions Generals de Contracte i Servei ofert per Pàrquing10 són subscrites d'una part, per l'entitat P10 BCN *Servilogik S.L., inscrita en el Registre Mercantil, tom 45164, foli 16, fulla B 478896, inscripció 1 i B-66667668, amb domicili en *Carrer Esparraguera nº 20 d'Albinyana, 43716, Tarragona. I, d'una altra part, el client (d'ara endavant, el "CLIENT"), persona física que ha pogut realitzar la reserva per diferents mitjans, i que cedeix la responsabilitat del vehicle a Pàrquing10 al moment de formalitzar el contracte.

  D'una banda tenim els clients que han realitzat la reserva a través del PORTAL i les dades del qual han estat introduïts per ells mateixos a l'hora de realitzar la reserva, i en última instància han estat consignats per ells mateixos, pels quals la responsabilitat sobre l'autenticitat dels mateixos correspon, directa i exclusivament a ells mateixos. D'altra banda, existeixen altres clients que han realitzat la reserva via telefònica, per agències de viatge i per altres intermediaris les dades dels quals han estat manipulats per tercers (agents de viatges, emprats de Pàrquing10) i que per tant no són fefaents. Per tot això al moment de la signatura de contracte entre les parts, és a dir entre Pàrquing10 i el client que es realitzarà al moment de la recollida del vehicle per part de Pàrquing10, el client abans de signar ha de comprovar totes les dades que apareixen en el contracte i informar de qualsevol error en els mateixos, una vegada el contracte sigui signat el client estarà donant per bé totes les dades que apareguin i serà responsabilitat seva qualsevol dany i perjudici que pogués implicar a Pàrquing10 o un tercer que es desprenguin d'un error en aquestes dades.

 7. CONDICIONS D'ÚS I RESPONSABILITATS

 8. El CLIENT certifica a tot moment que està capacitat per concedir a Pàrquing10 la responsabilitat del vehicle a tot moment mentre duri el servei, quedant sota la seva responsabilitat el respondre pels possibles danys i perjudicis produïts a Pàrquing10 o a un tercer per l'incompliment d'això. El CLIENT certifica que en la durada del servei, i mentre el vehicle es troba sota responsabilitat de Pàrquing10, el vehicle compleix amb tots els aspectes legals que ha de complir sota el marc de la legislació Espanyola. Si el CLIENT incompleix aquesta obligació queda sota la seva responsabilitat el respondre pels possibles danys i perjudicis produïts a Pàrquing10 o a un tercer. Pàrquing10 és responsable del seu vehicle des del moment de la seva recepció fins al moment de la seva devolució. Una vegada *recepcionado el vehicle, el personal contractat per Pàrquing10 portarà el seu vehicle a un recinte privat i vigilat per procedir als serveis contractats. El CLIENT autoritza els desplaçaments i quantes accions siguin necessàries per poder realitzar aquests serveis.


  • 4.1 RECOLLIDA

  • Pàrquing10 no serà responsable dels retards que pugui provocar als clients per l'espera en la recepció del vehicle, pel temps en la formalització del contracte o per l'espera en la devolució del vehicle, que puguin ocasionar danys o perjudicis als clients, per tant declina tota responsabilitat. Els clients han de tenir en compte que han d'arribar amb un marge suficient per poder realitzar totes operacions amb Pàrquing10 sense que aquestes puguin suposar un perjudici per a ells. Si el client no espera en la recepció del vehicle per Pàrquing10 a la realització del part de danys, donarà per conforme el realitzat pel nostre personal. Qualsevol actuació negligent per part del propietari del vehicle dipositant serà imputable al mateix. En el supòsit que el vehicle del client no sigui possible *peritarlo per circumstàncies alienes al dipositari, qualsevol reclamació posterior serà responsabilitat del propietari del vehicle o de la seva companyia d'assegurances. El part de danys i el *CFEV (Certificat Fotogràfic de l'Estat del Vehicle) es realitzaran en les instal·lacions de Pàrquing10 si les condicions de lluminositat, climatològiques, de tràfic o altres condicionants així ho requereixen. Pàrquing10 no es fa responsable dels accessoris fixos i/o extraïbles així com els objectes que es troben a l'interior del vehicle, si la seva existència no ha estat comunicada al nostre personal al moment de la recepció del vehicle, verificat l'existència i el funcionament pel nostre personal i anotada en el contracte abans de la signatura del mateix per part del CLIENT. Considerant expressament que no s'ha deixat en el vehicle accessori o objecte algun, en cas de no declarar-se. Pàrquing10 no es fa responsable de cap dany no susceptible d'un sinistre per accident, Pàrquing10 tampoc es fa responsable de tot el que no li cobreixi el seu segur.

  • 4.2 ASSEGURANÇA

  • L'estada del seu vehicle està coberta per la nostre assegurança de danys i responsabilitat civil d'acord a la llei de guarda i custòdia d'aparcaments 40/2002. Tots els successos o sinistres esdevinguts en el tram des del recinte de P10 BCN *Servilogik S.L. fins a l'aeroport, trajectes inclosos, seran coberts per la Companyia asseguradora del vehicle dipositant.

  • 4.3 DEVOLUCIÓ

  • La modificació d'horaris i/o vols sense avís previ pot suposar esperes de fins a 2 hores i/o recàrrecs en l'import final. Si la devolució del vehicle és posterior a les 12:00 *hrs. S'abonarà l'import corresponent a un dia d'estada per nocturnitat. A causa de la concentració d'ones electromagnètiques i radiofreqüències a la zona aeroportuària i estacions de tren no ens fem responsables del mal funcionament de GPS, claus i comandaments de cotxes, alarmes, *inmovilizadores i altres dispositius electrònics. Si el dipositant es retardés i no avisés en el temps prudencial de 2 hores, s'entendrà responsable el dipositant de tots els fets que succeeixin. Després de la retirada del vehicle per part del CLIENT Pàrquing10 no admet reclamacions de l'estat del vehicle, dels serveis extres realitzats i del pagament en metàl·lic, no obstant això en el nostre afany per oferir al client el millor servei qualsevol dubte serà atès per correu electrònic *atencionalcliente_bcn@parking10.com, cridant al telèfon +34 93 659 14 78 o per correu ordinari a P10 BCN *Servilogik S.L. (*Dpto. d'Atenció al client), *Carrer Esparraguera nº 20 d'Albinyana, 43716, Tarragona.

 9. IDIOMA

 10. Les presents Condicions de Contracte i Servei s'ofereixen en idioma espanyol. Pàrquing10 no es fa responsable d'aquells danys o perjudicis que poguessin ocasionar al CLIENT o a tercer per la no compressió dels mateixos.

 11. VALIDESA DEL PROCEDIMENT DE RESERVA COM A PROVA D'ACCEPTACIÓ

 12. Ambdues parts declaren expressament que la realització i acceptació de la reserva pel CLIENT o un intermediari a través dels diferents mitjans, i la posterior acceptació de la reserva per Pàrquing10 suposa l'acceptació integra i expressa d'aquestes condicions generals.

 13. PAGO

 14. Pàrquing10 cobrarà al CLIENT per la prestació del servei les tarifes vigents a cada moment al PORTAL i que apareixeran una vegada seleccionats les dates, horari, lloc i servei corresponent. Una vegada que es formalitzi la reserva aquesta quedarà en la base de dades de Pàrquing10, amb l'import assignat, enviant una còpia al SOL·LICITANT de la mateixa. El pagament de la reserva dels clients que realitzin la seva reserva a través del PORTAL o via telefònica es realitzarà en metàl·lic o amb targeta de crèdit al moment de la devolució del vehicle. Els canvis en el servei que es poguessin ocasionar, com poden ser ampliacions d'estada, contractació d'altres serveis seran cobrats aparti al CLIENT al moment de la devolució del seu vehicle.

  Pàrquing10 no es fa responsable dels pagaments efectuats a intermediaris i de les seves polítiques de devolució i cancel·lació, per la qual cosa declina qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

 15. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ

 16. El prenedor de la reserva (SOL·LICITANT) no sofrirà càrrec algun per la cancel·lació de la reserva, però se li podrà denegar la capacitat de realitzar noves reserves si Pàrquing10 considera que està fent un ús inadequat del servei.

 17. RECLAMACIONS

 18. Pàrquing10 no admet reclamacions sobre l'estat del vehicle i sobre els serveis extres realitzats per Pàrquing10 després de la devolució d'est. Qualsevol reclamació sobre el pagament i justificants de pagament podran ser dirigides al correu electrònic *atencionalcliente_bcn@parking10.com, cridant al telèfon +34 93 659 14 78 o per correu ordinari a P10 BCN *Servilogik S.L. (*Dpto. d'Atenció al client), *Carrer Esparraguera nº 20 d'Albinyana, 43716, Tarragona

 19. LLEI APLICABLE

 20. Les presents condicions estan redactades en espanyol, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts les parts, amb l'acceptació d'aquestes Condicions, se sotmetran als Tribunals i Jutjats de Madrid (Espanya).

 21. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 22. El responsable és P10 BCN *Servilogik S.L., amb CIF: B-66667668, té la seva adreça en *Carrer Esparraguera nº 20 d'Albinyana, 43716, Tarragona, telèfon: 936591478 i e-mail de contacte: atencionalcliente_bcn@parking10.com.

  En P10 BCN *Servilogik S.L. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat, realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en P10 BCN *Servilogik S.L. estem tractant les seves dades personals per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

 23. PARABRISAS

 24. No ens podem fer responsables de cap dany causat directament o indirectament en les llunes.